Update สถานะการซื้อขายนักเตะประจำสัปดาห์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จะมีเรื่องราวของการซื้อขายนักเตะและข่าวลือต่างๆ อะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจบ้าง ตดตามกันได้เลย